Liên hệ: +84 236 3931 901 Email: sm@mimosahotel.com.vn

+84 236 3931 901

Room Detail

Phòng gia đình

From: 740,000.0 ₫ Night

Phòng gồm có 2 giường, mỗi giường rộng 1m5 -1m8. Phòng rộng rãi phù hợp với gia đình 2 bố mẹ và 2 con hoặc phù hợp với 4 người lớn.

AMENITIES AND SERVICES

 • Priviliged location in Bruges
 • High customer satisfaction
 • Unparalleded service
 • Unparalleded service
 • Priviliged location in Bruges
 • High customer satisfaction
 • Unparalleded service
 • Unparalleded service
 • Priviliged location in Bruges
 • High customer satisfaction
 • Unparalleded service
 • Unparalleded service

Pricing plans

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thu Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
740,000.0 ₫ 740,000.0 ₫ 740,000.0 ₫ 740,000.0 ₫ 740,000.0 ₫ 740,000.0 ₫ 740,000.0 ₫

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phòng gia đình”