Lang EN Lang CN Lang VN
+84 (0)236 3931 901        +84(0)236 3934 976       mimosa1hotel@gmail.com         
Phòng Sales - Ms. Uyên 0905989793 - 0983456561 nguyenmyuyen1204@gmail.com

Phong

Phòng 2 Khách

Phòng Vip

1 Giường Lớn, 2 Giường Nhỏ
Phòng 2 Khách

Phòng Family

2 Giường Lớn, 1 Giường Nhỏ
Phòng 2 Khách

Phòng Twin Lớn

2 Giường Lớn
Phòng 2 Khách

Phòng Twin

2 Giường Nhỏ
Phòng 2 Khách

Phòng Double

1 Giường Lớn