Lang EN Lang CN Lang VN
+84 (0)236 3931 901        +84(0)236 3934 976       mimosa1hotel@gmail.com         
Phòng Sales - Ms. Uyên 0905989793 - 0983456561 nguyenmyuyen1204@gmail.com

MIMOSA HOTEL – BEST 2 STAR HOTEL IN DANANG

Phòng 2 Khách

Làm móng tay

Làm móng tay
Phòng 2 Khách

Gội đầu

Gội đầu